Historia PDF Drukuj Email

2010 r.

- wymiana taboru – zamiana ciągników o normie emisji spalin Euro-3 na Euro-5,

- uruchomienie stacji ADBLUE,

- zakup samochodu dla mobilnego serwisu ogumienia oraz wozu warsztatowego,

- uzyskanie uprawnień do wykonywania napraw serwisowych w ramach autoryzacji WABCO (układy hamulcowe),

- uzyskanie autoryzacji KNORR, HALDEX w zakresie systemów hamulcowych;

 

2008 r.

- wdrożenie systemu MOTO-BIZNES obsługującego kompleks magazynowy oraz aplikację związaną z biurem obsługi klienta tj. wystawianie dokumentów handlowych, generowanie zestawień zbiorczych na potrzeby finansowo-księgowe,

- początek współpracy z firmą Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.;

 

2007 r.

- wprowadzenie wewnętrznej autoryzacji MAN,
- podpisanie umowy z PKN ORLEN o wydanie i używanie Kart Flotowych i przystąpienie do programu „Złoty Szlak”, ujednolicając jednocześnie zasady tankowania pojazdów w kraju i zagranicą;

 

2006 r.

- „Transbud-Katowice” S.A. uzyskuje autoryzację na przeprowadzanie przeglądów i napraw gwarancyjnych naczep marek SCHMITZ, KOEGL i WIELTON,

- najem nieruchomości w Raciborzu przy ul. Komunalnej 2 wraz z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów (02.05.2006);

 

2005 r.

- w ramach reorganizacji struktury Spółki z dniem 01.01.2005 r. powołane zostało Centrum Obsługi Pojazdów (COP), obejmujące swym działaniem Dział Techniczny, Warsztat i Serwis Ogumienia,

- zakup 30 nowych ciągników siodłowych marki VOLVO spełniających normy emisji spalin EURO 3,

- uruchomienie stałych zleceń transportowych na kierunku Rosja,

- zakończenie remontu budynku warsztatowego – czerwiec 2005,

- rozszerzenie floty o 52 ciągniki MAN. Łącznie Spółka dysponuje 130 pojazdami, które co 4 lata są sukcesywnie wymieniane,

- nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Kolejowej 11 (w pobliżu bazy „Transbud-Katowice” S.A.


2004 r.

- zmiana nazwy Spółki na „TRANSBUD-KATOWICE” S.A. (13.08.2004),

- od połowy czerwca 2004 r. uruchomiona zostaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, świadcząca pełen zakres usług dla wszystkich kategorii pojazdów,
- zakup nowych środków transportu – 8 naczep marki SCHMITZ, 5 ciągników VOLVO, 5 naczep firankowych marki SCHMITZ i 1 naczepy typu chłodnia. Spółka posiada 107 jednostek transportowych,

- połączenie spółek PTSB „TRANSBUD-KATOWICE” S.A. ze spółką z o.o. „TRANSBUD-MASIWA” (25.02.2004); W konsekwencji połączenia kapitał zakładowy Spółki „Transbud-Katowice” S.A. uległ podwyższeniu do wysokości kwoty 10.755,790 zł;

 

2003 r.

- zakończenie remontu budynku administracyjnego,

- wdrożenie Systemu Monitorowania Pojazdów Techniką GPS;

 

2002 r.

- zakup 10szt. nowoczesnych ciągników marki DAF CF350X i 10 szt. naczep marki SCHMITZ,
- Nowy właściciel, JAS-FBG S.A., wywiązując się z umowy prywatyzacyjnej, podwyższa kapitał zakładowy firmy „TRANSBUD-KATOWICE” S.A. o 1.500.000 zł. Pozwoliło to wykupić 8 dzierżawionych ciągników i naczep,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela Spółce preferencyjnej pożyczki na remont i ocieplenie budynku administracyjnego;


2001 r.

- prywatyzacja PTSB „TRANSBUD-KATOWICE”. Głównym akcjonariuszem (80% akcji) zostaje firma JAS-FBG S.A. z Pawłowic (12.01.2001);

 

1997 r.

- komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego PTSB „TRANSBUD-KATOWICE”. Powstaje jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa PTSB „TRANSBUD-KATOWICE” Spółka Akcyjna (01.10.1997);

 

1990 r.

- zawiązana zostaje spółka z kapitałem zagranicznym (austriackim) „TRANSBUD
- MASIWA” Sp. z o.o., której zadaniem jest realizacja transportu międzynarodowego (15.06.1990),

- PTSB „TRANSBUD-KATOWICE” zostaje podporządkowane Wojewodzie Katowickiemu (15.04.1990),

- powstaje (na bazie Zakładu Eksportu) Oddział Eksportowy i Przewozów Międzynarodowych (01.04.1990) zajmujący się całością zagadnień eksportowych. Wykonywane są przewozy do krajów Europy jak: RFN, Austria, Włochy, Francja, Belgia, Szwecja;

 

1987 r.

- powstaje Zakład Eksportu (01.06.1987),

- utworzenie VI Oddziału Eksportowego w Baszkirskiej Autonomicznej Republice Radzieckiej w Nieftiekamsku do obsługi inwestycji surowcowej pod nazwą Jamburg. Zatrudnienie znajduje 90 osób + 47 pojazdów. (15.05.1987);

 

1982 r.

- wprowadzenie nowego Statutu Przedsiębiorstwa rozszerzającego zakres działalności o usługi poza granicami kraju,

- likwidacja placówek terenowych w Bytomiu, Miasteczku Śląskim, Wodzisławiu, Wysokiej i Gliwicach-Porcie;

 

1981 r.

- rozpoczęcie współpracy z firmą „DROMEX” w Warszawie – wyjazdy pracowników na budowy eksportowe do Libii, Iraku (do 1988);

1976 r.

- w miejsce Centralnych Warsztatów Naprawczych zostaje powołany Zakład Zaplecza Technicznego – działający później jako Oddział Zaplecza Technicznego,

- utworzono jako jedyny w kraju Ośrodek Szkolenia „STEYR” prowadzący kursy dla mechaników z całego kraju,
- obsługa wielkich budów: Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku i Tychach, Huta „Katowice” i wiele innych,

- Przedsiębiorstwo posiada 982 jednostki silnikowe: TATRA, MAZ, KRAZ, SKODA, STEYR;

 

1972 r.

- podporządkowanie Zjednoczeniu PTSB „TRANSBUD” w Warszawie- co prowadzi do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-KATOWICE”;

 

1969 r.

- budowa warsztatów szkolnych i wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia, pomoce naukowe i stanowiska pracy. Przedsiębiorstwo posiadało 700 jednostek silnikowych i 1500 osób załogi,

- powstaje Autoryzowana Stacja Obsługi „ASO”, której zadaniem było wykonywanie obsług i napraw reklamacyjnych samochodów;

 

1962 r.

- utworzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego, powołanie Ekspozytur w Katowicach-Ligocie, Chorzowie, Sosnowcu, Częstochowie-Rudnikach, Oświęcimiu,
- uruchomienie Centralnych Warsztatów naprawczych (CWN) w Katowicach-Ligocie, pracujących na rzecz wszystkich ekspozytur oraz Stacji Diagnostycznej;

 

1959 r.

- uruchomienie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących;

 

1958 r.

- utworzenie bazy żeglugowej w Kędzierzynie-Koźlu podporządkowanej placówce terenowej Gliwicach - 12 barek rzecznych i 4 holowniki do przewozu materiałów sypkich takich jak kruszywo, żwir, piasek,
- zakończenie budowy budynku administracyjnego,
Powstała nowoczesna baza transportowa mogąca obsługiwać 450 pojazdów;


1957 r.

- przedsiębiorstwo zostaje podporządkowane władzom terenowym- tj. Śląskiemu Zarządowi Budownictwa Przemysłowego – w ramach ogólnopolskiej decentralizacji w systemie zarządzania,

- rozszerzenie zakresu usług o przeładunkowe, spedycyjne – w tym spedycja kolejowa;

 

1954 r.

- budowa i organizacja Zaplecza Technicznego;

 

1952 r.

- utworzenie przedsiębiorstwa pod nazwą – Katowickie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Przemysłowego – podporządkowane Centralnemu Zarządowi Transportu w Warszawie;