Transport międzynarodowy całopojazdowy (24 t)

Proszę o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza
Na podstawie otrzymanych informacji sporządzimy dla Państwa ofertę.

  Trasa

  1. Miejsce załadunku

  1. Miejsce rozładunku

  3. Nazwa / rodzaj towaru

  4. ADR

  Charakterystyka

  Europaleta

  Paleta przemysłowa

  Inne

  Rodzaj środka transportu

  Dodatkowe ubezpieczenie

  Terminy

  Data nadania

  Data dostawy

  Warunki dostawy

  Uwagi

  Dane firmowe


  „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
  administratorem danych jest TRANSBUD-KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kolejowa 17. Dane podawane w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu przedstawienia oferty handlowej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy TRANSBUD-KATOWICE Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia przez TRANSBUD-KATOWICE Sp. z o.o. oferty handlowej. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji związanej z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji:ochronadanych@www.transbud-katowice.com.pl