Zarys rozwoju naszej firmy

1952


utworzenie przedsiębiorstwa pod nazwą – Katowickie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Przemysłowego – podporządkowane Centralnemu Zarządowi Transportu w Warszawie.

1954


budowa i organizacja zaplecza technicznego.

1957

przedsiębiorstwo zostaje podporządkowane władzom terenowym- tj. Śląskiemu Zarządowi Budownictwa Przemysłowego – w ramach ogólnopolskiej decentralizacji w systemie zarządzania.

rozszerzenie zakresu usług o usługi przeładunkowe, spedycyjne – w tym spedycja kolejowa.

1958


utworzenie bazy żeglugowej w Kędzierzynie-Koźlu podporządkowanej placówce terenowej Gliwicach – 12 barek rzecznych i 4 holowniki do przewozu materiałów sypkich takich jak kruszywo, żwir, piasek.

zakończenie budowy budynku administracyjnego.
Powstała nowoczesna baza transportowa mogąca obsługiwać 450 pojazdów.

1959


uruchomienie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących.

1962


utworzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego, powołanie ekspozytur w Katowicach-Ligocie, Chorzowie, Sosnowcu, Częstochowie-Rudnikach, Oświęcimiu.

uruchomienie Centralnych Warsztatów naprawczych (CWN) w Katowicach-Ligocie, pracujących na rzecz wszystkich ekspozytur oraz stacji diagnostycznej.

1969


budowa warsztatów szkolnych i wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia, pomoce naukowe i stanowiska pracy. Przedsiębiorstwo posiadało 700 jednostek silnikowych i 1500 osób załogi.

powstaje Autoryzowana Stacja Obsługi „ASO”, której zadaniem było wykonywanie obsług i napraw reklamacyjnych samochodów.

1972


podporządkowanie Zjednoczeniu PTSB „TRANSBUD” w Warszawie – co prowadzi do zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-KATOWICE”.

1976


w miejsce Centralnych Warsztatów Naprawczych zostaje powołany Zakład Zaplecza Technicznego – działający później jako Oddział Zaplecza Technicznego.

utworzono jako jedyny w kraju Ośrodek Szkolenia „STEYR” prowadzący kursy dla mechaników z całego kraju.

obsługa wielkich budów: Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku i Tychach, Huta Katowice i wiele innych.

Przedsiębiorstwo posiada 982 jednostki silnikowe: TATRA, MAZ, KRAZ, SKODA, STEYR.

1981


rozpoczęcie współpracy z firmą „DROMEX” w Warszawie – wyjazdy pracowników na budowy eksportowe do Libii, Iraku (do 1988).

1982


wprowadzenie nowego Statutu Przedsiębiorstwa rozszerzającego zakres działalności o usługi poza granicami kraju.

likwidacja placówek terenowych w Bytomiu, Miasteczku Śląskim, Wodzisławiu, Wysokiej i Gliwicach-Porcie.

1987


powstaje Zakład Eksportu (01.06.1987),

utworzenie VI Oddziału Eksportowego w Baszkirskiej Autonomicznej Republice Radzieckiej w Nieftiekamsku do obsługi inwestycji surowcowej pod nazwą Jamburg. Zatrudnienie znajduje 90 osób + 47 pojazdów. (15.05.1987).

1990


zawiązana zostaje spółka z kapitałem zagranicznym (austriackim) „TRANSBUD – MASIWA” Sp. z o.o., której zadaniem jest realizacja transportu międzynarodowego (15.06.1990).

PTSB „TRANSBUD-KATOWICE” zostaje podporządkowane Wojewodzie Katowickiemu (15.04.1990).

powstaje (na bazie Zakładu Eksportu) Oddział Eksportowy i Przewozów Międzynarodowych (01.04.1990) zajmujący się całością zagadnień eksportowych. Wykonywane są przewozy do: RFN, Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Szwecji.

1997


komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego PTSB „TRANSBUD-KATOWICE”. Powstaje jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa PTSB „TRANSBUD-KATOWICE” Spółka Akcyjna (01.10.1997).

2001


prywatyzacja PTSB „TRANSBUD-KATOWICE”. Głównym akcjonariuszem (80% akcji) zostaje firma JAS-FBG S.A. z Pawłowic (12.01.2001).

2002


Nowy właściciel, JAS-FBG S.A., wywiązując się z umowy prywatyzacyjnej, podwyższa kapitał zakładowy firmy „TRANSBUD-KATOWICE” S.A. o 1.500.000 zł.

2003


zakończenie remontu budynku administracyjnego.

wdrożenie Systemu Monitorowania Pojazdów Techniką GPS.

2004


zmiana nazwy Spółki na TRANSBUD-KATOWICE S.A. (13.08.2004).

od połowy czerwca 2004 r. uruchomiona zostaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, świadcząca pełen zakres usług dla wszystkich kategorii pojazdów.

– połączenie spółek TRANSBUD-KATOWICE S.A. ze spółką z o.o. „TRANSBUD-MASIWA” (25.02.2004); W konsekwencji połączenia kapitał zakładowy Spółki Transbud-Katowice S.A. uległ podwyższeniu do wysokości kwoty 10.755,790 zł.

2005


w ramach reorganizacji struktury Spółki z dniem 01.01.2005 r. powołane zostało Centrum Obsługi Pojazdów (COP), obejmujące swym działaniem dział techniczny, warsztat i serwis ogumienia.

 

zakończenie remontu budynku warsztatowego – czerwiec 2005.

nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Kolejowej 11 (w pobliżu bazy TRANSBUD-KATOWICE S.A.).

2006


TRANSBUD-KATOWICE S.A.uzyskuje autoryzację na przeprowadzanie przeglądów i napraw gwarancyjnych naczep marek SCHMITZ, KOEGL i WIELTON.

najem nieruchomości w Raciborzu przy ul. Komunalnej 2 wraz z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów (02.05.2006).

2007


wprowadzenie wewnętrznej autoryzacji MAN.

2008


początek współpracy z firmą Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o..

2010


uruchomienie stacji ADBLUE,

uzyskanie uprawnień do wykonywania napraw serwisowych w ramach autoryzacji WABCO (układy hamulcowe).

uzyskanie autoryzacji KNORR, HALDEX w zakresie systemów hamulcowych.

2017

wymiana całej floty – nowe pojazdy spełniają normę Euro 6. Obecnie flota to 220 ciągników z wiodących marek na rynku: Volvo, Mercedes, Scania, Man.

2018

uzyskanie autoryzacji Volvo.

2022

rocznica 70 lat działalności na rynku.